Nieuws
4 april 2020

Kabinet staat toe dat luchthavens voorlopig zonder geldige vergunning mogen doordraaien

Vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad deels illegaal in werking, Maastricht en Eelde nog onduidelijk Milieuorganisatie MOB gaat bezwaar maken tegen de besluiten die minister Schouten (LNV) op 2 april…
Nieuws
4 maart 2020

Geen 25%, geen 41/45% maar minstens 67% draagt de landbouw bij aan stikstofdepositie!

Geen 25% of 41%/45% maar 67%! De landbouw is verantwoordelijk voor minstens 67 % stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats voor zover die stikstofdepositie een Nederlandse oorsprong heeft. Waarom minstens? Dit als…
Nieuws
2 maart 2020

MOB: Kabinetsbeleid biomassacentrales in strijd met Nederlandse en Europese wetgeving

In een advies aan de commissie Remkes stelt MOB dat de vergunningen voor biomassacentrales veel te soepel zijn als het gaat om NOx- en stofnormen van biomassacentrales. Voor kleinere centrales…