We beperken ons hier tot donaties voor de drie kleine organisaties die op 29 mei 2019 in het gelijk werden gesteld door de Raad van State inzake het Nederlands stikstofbeleid. Zij hebben de afgelopen maanden overuren gedraaid en zij moeten zich versterken om dit op langere termijn vol te kunnen blijven houden. Donaties worden gegarandeerd alleen gebruikt voor (extra) ondersteuning op het gebied van recht, biodiversiteit, communicatie, mobiliteit e.d. De organisaties zullen alle donaties en de wijze waarop ze die aanwenden verantwoorden in hun jaarverslag. Doneren kan aan de volgende organisaties:
Mobilisation for the Environment
Werkgroep Behoud de Peel
Leefmilieu