Nederlandse landbouw over 10 jaar failliet en natuur aan het infuus óf overleden

Donderdag 20 februari presenteert het Mesdagfonds een rapport over de agrarische sector in het stikstofdossier.
Dit pseudowetenschappelijke instituut is een kraamkamer van halve en hele onwaarheden, een
spreekbuis en witwasmachine van de vee-industrie met vertakkingen naar met name Rabobank, WUR
en politieke partijen die nooit een duurzame landbouw hebben voorgestaan. Het is niet transparant
waardoor het instituut wordt betaald, maar dat laat zich makkelijk raden.

Moordende concurrentie op de Europese en wereldmarkt
Het is de vraag of het boerenbedrijf de moordende concurrentie op de wereldmarkt overleeft.
Lees verder….