Gelukkig zijn er nog rechters…

Klimaat en natuur zijn al tientallen jaren het stiefkindje van opeenvolgende kabinetten. Gelukkig zijn er nog rechters…
De hoogste bestuursrechter van Nederland en de ‘gewone’ rechter hebben als Rentmeesters en Rechtsprekers van Nu het decennialang falend rentmeesterschap van met name liberale en christelijke partijen teruggefloten. Ze stelden Urgenda en Mobilsation for the Environment in het gelijk in zaken die ze hadden aangespannen tegen de regering.
Wat mogen we blij zijn dat we in ieder geval nog rechters hebben die het werk van deze organisaties op zijn waarde weten te schatten. Wat mogen we blij zijn met deze organisaties… Tegelijkertijd zegt het veel over onze bestuurders…

Urgenda werd op 24 april 2015 door de rechter in het gelijkgesteld toen deze organisatie niets meer en minder eiste dan dat de regering zich zou houden aan haar eigen klimaatbeloften.
Na een hoger beroep en cassatie (de Staat trok alles uit de kast om andere dan klimaatdoelen te behartigen) werd Urgenda uiteindelijk op 20-12-2019 door de Hoge Raad in het gelijk gesteld.
Drie keer is scheeps… eh… klimaatrecht!

Mobilisation for the Environment (MOB), Stichting Werkgroep Behoud de Peel en Vereniging Leefmilieu werden op 29 mei 2019 door de Raad van State in het gelijkgesteld inzake het falend Nederlands stikstofbeleid. En wat doet de regering?

Er breekt maandenlange paniek uit op de ministeries alsof ze het niet hadden (moeten) zien aankomen. Het is werkelijk te bizar voor woorden maar vandaag herhaalt zich exact wat bijna 30 jaar geleden gebeurde rond stikstof: overheden die gedoogden, sjoemelden en witwasten. En ook de agrarische sector kan echt niet volhouden dat ze dit voorjaar verrast werden. Een artikel uit 1993 (!) van Trouw leest alsof het gisteren gebeurde…
Het eerste half jaar na de stikstofuitspraak gebeurt er in feite niets substantieels. Hierdoor lagen duizenden projecten stil.
Nadat de premier op 4 oktober het probleem op het bordje van de provincies had gelegd kwam hij 13 november met minimale plannen voor de korte termijn die waarschijnlijk voor een deel niet eens (juridisch) houdbaar zijn of amper stikstofreductie opleveren. Zie commentaar MOB.

Rentmeesters van Nu willen je op de hoogte houden van positieve ontwikkelingen en mogelijkheden om de regering en belangenorganisaties bij de les te houden om de wereld fatsoenlijk achter te laten. Waar nodig willen ze bestuurders bij de les houden die als eerste reflex roepen dat ze een list gaan verzinnen om “problemen op te lossen”. En die het “bloedirritant” noemen als de rechter hen houdt aan afspraken en wetten die ze zelf ondertekend hebben…

 

Foto Hoge Raad: Chantal Bekker
Groepsfoto: Branko de Lang