Vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven, Lelystad deels illegaal in werking, Maastricht en Eelde nog onduidelijk

Milieuorganisatie MOB gaat bezwaar maken tegen de besluiten die minister Schouten (LNV) op 2 april heeft genomen met betrekking tot de nationale luchthavens. In september 2019 kreeg MOB desgevraagd de bevestiging dat voor geen van de bovengenoemde vliegvelden een natuurvergunning is afgegeven ondanks dat deze vliegvelden forse bronnen van stikstof zijn (NOx-stikstofoxiden) en zorgen voor een forse stikstofdepositie op nabijgelegen natuurgebieden. Daarop zijn handhavingsverzoeken ingediend.

Op 2 april 2020 zijn de besluiten op de handhavingsverzoeken bij MOB binnengekomen. Minister Schouten erkent dat de vliegvelden Schiphol, Rotterdam-Den Haag, Eindhoven en Lelystad deels in werking zijn zonder een geldige natuurvergunning. De minister geeft aan dat de vliegvelden hiervoor een vergunning moeten aanvragen.

De minister vindt het “onevenredig” om te gaan handhaven ondanks het feit dat de huidige situatie flagrant in strijd is met vaste jurisprudentie van de Raad van State inzake handhaving. Volgens deze jurisprudentie is de minister verplicht om te gaan handhaven.

Met betrekking tot Schiphol stelt de minister dat max. 480.000/jaar vliegbewegingen vergunbaar zouden zijn. MOB houdt het op 400.000.
Vliegvelden Rotterdam-Den Haag en Eindhoven moeten fors omlaag in aantal vluchten.
Voor vliegveld Lelystad concludeert de minister dat het nu uitgevoerde aantal vluchten ook niet volledig is vergund. Hiervoor moet dus alsnog een vergunning worden aangevraagd. Dit betekent een nieuwe horde (en een nieuwe list?) die minister van Nieuwenhuizen zal moeten gaan nemen. Een uitbreiding van Lelystad ten opzichte van de huidige (deels niet vergunde) activiteiten raakt daarmee nog verder uit beeld.

Voor de vliegvelden Maastricht en Eelde is de vergunningsituatie nog onduidelijk. Echter, beide vliegvelden zijn noodlijdend (ook zonder corona-crisis) en minder relevant.

STEUN MOB IN HAAR JURIDISCH GEVECHT TEGEN DE ONGEBREIDELDE EN -BLIJKBAAR- ILLEGALE  GROEI VAN DE LUCHTHAVENS EN…. DONEER