(Dit is een update van een eerdere versie; interessant in dit verband is het artikel in Trouw van 11-2-2020: “Kritsiche leden eisen van Natuurmonumenten eisen uitleg stikstofbeleid)

Frans Vollenbroek is al zo’n 27 jaar lid van Vereniging Natuurmonumenten. Hij roept in Trouw (website 31-1-2020/krant 1-2-2020) alle leden op om hem te steunen. Hij wil dat zijn Vereniging doortastender gaat optreden in het stikstofdossier dan ze de afgelopen jaren heeft gedaan.

Frans verzoekt je een mailtje te sturen naar de secretaris van Vereniging Natuurmonumenten, Sandra Barbé | s.barbe@natuurmonumenten.nl en de secretaris van het bestuur, Barbara van den Berg | b.vandenberg@natuurmonumenten.nl met het verzoek/de eis dat Vereniging Natuurmonumenten zich sterk maakt richting politiek Den Haag om:
1) in de komende tien jaar de stikstofdepositie te doen halveren
2) natuurgebieden uit te breiden en met elkaar te verbinden
3) een stikstofreductiefonds in het leven te roepen om een stop- en opkoopregeling voor boeren te financieren.
Vermeld svp wel je naam en lidmaatschapsnummer.
Als je een kopie van de mail (cc) stuurt aan frans.vollenbroek@skynet.be zal Frans alle mailtjes bundelen en liefst samen met vele andere leden aanbieden aan voorzitter Jeroen Dijsselbloem van Vereniging Natuurmonumenten tijdens de vergadering van de Ledenraad op 16 mei aanstaande.
Wil je ook naar deze Ledenraad? Meld je dan hiervoor aan via www.natuurmonumenten.nl/vereniging/ledenraad/

Zie verder ook:
05-02-2020   De natuur is niet gebaat bij meer spierballentaal. Het Malieveld is al genoeg vertrappeld (Trouw)
08-02-2020   Natuurwet (reactie Frans Vollenbroek op opiniestuk Natuurmonumenten d.d. 5-2-20 in Trouw)
11-02-2020   Kritische leden van Natuurmonumenten eisen uitleg (Trouw)