MOB en Johan Vollenbroek

Gelukkig zijn er nog kleine organisaties als Urgenda en Mobilisation for the Environment (MOB)  die de regering bij de les houden. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat we het van zulke kleine organisaties moeten hebben. Ze verdienen support van iedereen die het goed voorheeft met onze wereld, onze aarde. We zetten hier één organisatie en één man in de spotlight omdat zij ons sterk geïnspireerd hebben tot het maken van dit platform van Rentmeesters van NU.

MOB
Op 29 mei 2019 deed de Raad van State een belangrijke en verstrekkende uitspraak. Ze floot de regering terug vanwege haar falend stikstofbeleid. Daarmee stelde de hoogste bestuursrechter van het land drie kleine organisaties in het gelijk: milieuadvies- en onderzoeksbureau MOB en de natuurorganisaties Vereniging Leefmilieu en Stichting Werkgroep Behoud de Peel. Ze hadden in 2018 al gelijk gekregen van het Europees Hof.  Het hele parlement (de Partij voor de Dieren uitgezonderd) had zitten slapen. Zij hadden al lang in de gaten dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niets meer of minder was dan een list van de Nederlandse regering die daar twee bedoelingen bij had:
* het mogelijk maken van verdere groei van onder andere de veeteelt waardoor het laatste beetje natuur nog meer belast zou worden en
* het buitenspel zetten van bovengenoemde organisaties zodat die geen juridische procedures meer konden starten tegen onverantwoorde, verdere groei van de intensieve veeteelt en andere sectoren ten koste van de natuur en niet te vergeten de gezondheid van mensen.

Drs. ing. Johan Vollenbroek: wie is deze krasse zeventiger uit Nijmegen?
– Als boerenzoon geboren in de Achterhoek (1949)
– Opleiding: scheikunde (cum laude Radboud Universiteit)
– In 2008 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau wegens zijn verdiensten op het gebied van milieu; zijn geuzennaam is milieuridder. Hij bewaart goede en warme herinneringen aan een bijzonder 1:1 gesprek van een half uur met (toen nog) koningin Beatrix. “Zij was oprecht geïnteresseerd in mijn werk en gaf blijk van een grote kennis van zaken op het gebied van milieu”. (JV).
– Toekenning Clara Meijer-Wichmann Penning 2019 door Liga voor de Rechten van de Mens op 10-12-2019 te Amsterdam.
– Johan Vollenbroek staat in het veld bekend als uniek: er is in heel Nederland niemand die twee uiteenlopende vakgebieden als RECHT en SCHEIKUNDE zo beheerst en combineert. Hierin schuilt wellicht het geheim van het uiterst hoog percentage zaken waarin hij door (bestuurs)rechters in Nederland en Europa in het gelijk is gesteld.
Marathonloper (2 uur 36).
– Rijdt (ook nu nog met 70 jaar) regelmatig toertochten met zijn ligfiets van bijna 300 km per dag. Totaal fietst hij zo’n 12.000 km per jaar. Zonder hulpmotertje…
– Brede belangstelling: economie, filosofie, kunst en cultuur, literatuur, leesclub.

Verdiensten in Nederland op uiteenlopende terreinen 

 1. Uitvoering van meer dan 100 juridische procedures tegen vervuilers buiten de intensieve veehouderij.
 2. Meer dan 500 juridische procedures tegen intensieve veehouderijen door drie gespecialiseerde juristen namens MOB.
 3. Verminderen van emissies (NOx, SO2, fijnstof, benzeen) van raffinaderijen Shell, Esso, BP, KPE en Total.
 4. Vermindering met 80% van NOx-emissies van de oudere kolencentrales van NUON, AMER, EPZ, Engie, E.ON/Uniper waarvan er nu drie zijn gesloten.
 5. Verminderen van dioxine en cadmiumemissies van Thermphos in Vlissingen, uiteindelijk leidde dit tot sluiting van het zwaar vervuilende bedrijf.
 6. In 2005 start van juridische procedures in verband met hoge emissies van fluorhoudende chemicaliën naar lucht en water (waaronder veel PFAS!) door destijds DuPont, nu Chemours.
 7. Sluiting van de afvalverbrandingsinstallatie AVR aan de Brielselaan in Rotterdam.
 8. Afschaffing van de door de Nederlandse overheid in gang gezette NOx-handel.
 9. Vernietiging van vergunningen van de biomassacentrales van Engie Nijmegen en van een biomassastookinstallatie in Zutphen.
 10. Uitstel en uiteindelijk afstel van een nieuw te bouwen kolenvergassingsinstallatie van NUON in Eemshaven.
 11. Vermindering van stof-, PAK- en dioxine emissies van TATA-steel.
 12. Vernietiging van vergunningen van mestvergistingsinstallatie RMS Groenlo.

Op dit moment lopen juridische procedures tegen:

 1. Biomassacentrales waaronder die van Zaandam, Diemen (grootste geplande BMC van Nederland), Waddinxveen, Purmerend, AEB Amsterdam.
 2. Kolencentrales (RWE, Eemshaven en RWE/AMER, Geertruidenberg).
 3. Vliegvelden (6 stuks, waaronder Schiphol).
 4. Intensieve veehouderijen.
 5. Mestvergisters/mestverwerkers.
 6. Afvalverbrandingsinstallatie
 7. Formule 1 in Zandvoort

  Opmerkelijk….
  * Dit is de man die heel Nederland op zijn kop zette met zijn strijd tegen stikstof (AD)
  * Mr. Stikstof, de man die Nederland op z’n kop zette (BNNVARA Vroege Vogels)
  * Deze man maakte van de stikstofcrisis dé milieukwestie van het jaar (Trouw)
  * Dit is de man die ons land op slot kreeg
  * Druktemaker Pieter Derks over Johan Vollenbroek
  * Wat beweegt de man die met zijn procedures tegen het stikstofbeleid          Nederland op slot heeft gezet?