In een advies aan de commissie Remkes stelt MOB dat de vergunningen voor biomassacentrales veel te soepel zijn als het gaat om NOx- en stofnormen van biomassacentrales. Voor kleinere centrales is dit een factor 3-5. De emissienormen in het Activiteitenbesluit voor NOx en stof van alle biomassacentrales zijn volgens Johan Vollenbroek van MOB zwaar gedateerd en voldoen evenmin aan de wettelijke eis tot toepassing van tenminste Best Beschikbare Technieken (BBT), zoals voorgeschreven in de wet. Als gevolg daarvan zullen de komende 10 jaar omwonenden van biomassacentrales volstrekt onnodig worden blootgesteld aan fijnstof en NO2 (stikstofoxiden). Deze situatie is dan ook flagrant in strijd met het nationale Schone Lucht Akkoord en blokkeert economische ontwikkelingen.
“Net als in het PAS-dossier (Stikstof) houdt het kabinet zich ook hier weer niet aan de Nederlandse noch aan de Europese wetgeving. (…) Dit by-passen van de wet lijkt structureel te zijn bij dit kabinet.”
Primair wordt aanbevolen om de subsidie op houtstook en/of biomassastook (totaal ca 14 miljard!) met onmiddellijke ingang stil te leggen en onmiddellijk een moratorium in te stellen op de bouw van nog meer nieuwe biomassacentrales.

Klik hier voor advies MOB aan de commissie Remkes