Bij al het positieve nieuws over de uitspraak van de Engelse rechter inzake het groeiverbod (nieuwe startbaan) van luchthaven Heathrow is het goed een eerdere uitspraak van de Oostenrijkse bestuursrechter van 2-2-2017 in herinnering te roepen. Ook deze rechter baseerde zich op het klimaat…
Rechters die regeringen bij de les moeten houden en laten doen wat die regeringen zelf hebben toegezegd of onderschreven….

Zie ook:
Rechter wijst nieuwe startbaan op Weens vliegveld af vanwege het klimaat***
Actiegroepen slijpen de messen na groeiverbod Heathrow (Parool)

*** Aanvulling:
Inmiddels heeft Bernard Gerard ons het volgende laten weten:
In hoger beroep is door het Oostenrijks Constitutioneel Hof de beslissing vernietigd. De derde baan mag er komen, maar dat wordt waarschijnlijk pas 2030.