Over de Rentmeesters van nu

Rentmeesters van Nu willen dat de regering eindelijk de regie neemt en echt gaat bijsturen waar het kan en moet. Er is meer dan de belangen van bio-industrie, luchtvaart, autolobby, vervuilende industrieën en grootkapitaal.
De tijd van wegkijken is voorbij. Rentmeesters van NU willen het echte verhaal, een eerlijke informatie-uitwisseling. We hebben genoeg van het “vanzelfsprekende” markt- en groei-denken waarin klimaat, milieu en natuur per definitie het loodje leggen. Maar we hebben ook genoeg van de schone schijn van de zelfbenoemde rentmeesters, de zichzelf christelijk noemende politieke partijen.

Met name CDA en niet te vergeten SGP misbruiken het begrip rentmeesterschap al jaren als schaamlap voor hun natuur- en landbouwbeleid dat schromelijk tekortschiet. Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Maar Rentmeesters van NU staan ook kritisch tegenover partijen als GroenLinks, die nog steeds vóór biomassacentrales zijn.

We nemen je graag bij de hand, zodat je door de bomen het bos weer kunt zien. We proberen je op de hoogte te houden van de enorme inzet en inzichten van enkele kleine spelers die erop toezien dat de oude politiek zich aan de wet gaat houden.

Eerlijk duurt het langst…